Klachtenregeling

Ondanks het feit dat Fexx Budgetbeheer altijd rekening houdt met de belangen van onze cliënten, kan er om verschillende redenen bij een cliënt een klacht ontstaan. Met deze klacht kunt u uiteraard altijd terecht bij de behandelend budgetbeheerder. U wordt verzocht onderstaande klachtenprocedure te volgen.

 

1. Een klacht dient te worden ingediend door cliënt zelf of door degene die gerechtigd is namens de cliënt een klacht in te dienen.

 

2. De klacht kan schriftelijk of digitaal via het contactformulier op onze website worden ingediend.

 

3. De klacht zal door de behandelend budgetbeheerder binnen 6 weken worden afgehandeld.

 

4. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal, mogelijk door middel van een gesprek met de klager, zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 6 weken) een oplossing worden gezocht.

 

5. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, zal een nadere toelichting worden verstrekt.