Verslaving

Voor mensen met een verslaving kan het een laatste noodzakelijke redding zijn om van financiële problemen af te komen.

 

 

Recent onderzoek wijst uit dat er veel hulp is voor mensen met schulden en financiële problemen. Echter wordt de doelgroep verslaafden vaak vergeten.

 

De schulden zijn (vaak) ontstaan door de verslaving en er is daarom vaak extra hulp nodig dan alleen het oplossen van financiële problemen.

 

Daar zetten wij ons voor in.

 

 

 


Problematiek in kaart brengen

Als eerste stap wordt de problematiek goed in kaart gebracht. Wat is er, naar het oplossen van de schulden, nog meer nodig aan hulp voor de klant.

Hierbij komen eventuele doorverwijzingen ter sprake.

Samenwerking

 

Een goede samenwerking met andere instanties is hierbij noodzakelijk.

Verslavingen

 

Gokken

Drugs

Alcohol

Koopverslaving


Financiële problemen leiden vaak tot verergering van de verslaving.