Achterliggende gedachten achter schulden

 

Als iemand schulden heeft is het eerste (en soms enige) waar aan gedacht wordt vaak ''Hoe kunnen we dit zo snel mogelijk oplossen?''

Maar net zo belangrijk is na te denken over de achterliggende gedachte, dus het ontstaan van de schulden.

Met andere woorden, wat is de reden dat het zo ver heeft moeten komen? Wat is de reden dat deze persoon in de schulden is geraakt?

 

Via deze blog wil ik je meenemen naar de achterliggende gedachten als het gaat om schulden.

 

Tijdens mijn studie heb ik geleerd over 4 soorten schulden:

1. Overlevingsschulden

2. Aanpassingsschulden

3. Overbestedingsschulden

4. Compensatieschulden

 

Overlevingsschulden:

Het woord zegt soms al genoeg, overleven.

Ieder huishouden kent natuurlijk bepaalde inkomsten en uitgaven. Als de uitgaven (en dan hebben we het alleen over de vaste lasten) hoger zijn dan de inkomsten, spreek je van overlevingsschulden.

Binnen deze schulden is geen sprake van een hoog uitgavepatroon zoals dure vakanties of het kopen van kleding.

Dit is puur een tekort aan inkomsten om de vaste lasten zoals huur, boodschappen en de energieleverancier te betalen.

Deze schulden komen voor bij mensen met een laag inkomen.

 

Aanpassingsschulden:

Vaak kun je bij aanpassingsschulden zien dat iemands situatie is verandert.

De persoon is gewend geraakt aan een bepaalde bestedingsruimte. Als het inkomen plotseling daalt door het verliezen van een baan of het wegvallen van de partner moet iemand zich aanpassen aan een nieuwe manier van het besteden van het inkomen. 

Als de persoon in kwestie het geld blijft spenderen zoals deze in de vorige situatie gewend was, kunnen er schulden ontstaan.

 

Overbestedingsschulden:

Overbestedingsschulden ontstaan doordat iemand meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt.

Dit betreft vaak impulsieve aankopen. Het overzicht over de inkomsten en uitgaven is snel kwijt.

 

Compensatieschulden:

Bij compensatieschulden kunnen psychische problemen aanwezig zijn. Iemand doet vaak (impulsieve) aankopen om een bepaald (schuld)gevoel te compenseren.

Dit gebeurt vaak met geld dat er niet is.

Bij dit soort schulden is het vaak aan te raden ook psychische hulp te zoeken. Als dit de oorzaak is van het ontstaan van de schulden kun je de financiën wel op orde brengen maar als de persoon de aankopen blijft doen is het dweilen met de kraan open.